Slide background

Приключения в пещерата

Вижте повече
Slide background

Българските свети места

Вижте повече

Древните от Оходен са разполагали с непознати технологии

  • Елица Димова
  • 2019-02-13 12:27
Древните от Оходен са разполагали с непознати технологии

Георги Ганецовски е директор на Регионален исторически музей, Враца. Един от съвременните изследователи на праисторията с модерно мислене, който всяка година продължава традицията за популяризиране на Рогозенското съкровище чрез международна конференция, която тази година се проведе на 3 и 4 ноември. Организатори на семинара са също така преподавателите от СУ„Св. Климент Охридски” проф. Тотко Стоянов, проф. Костадин Рабаджиев, доц. Нарцис Торбов и Емил Нанков от Американски научен център - София.

IMG_3602

Какво показват изследванията ви в с. Оходен, променя ли се историята от последните разкрития?

Това са праисторическите редовни изследвания. Малко са обектите, на които има регулярни археологически проучвания от години наред. Тези около Оходен се случват вече 16 години, което е голямо постижение предвид на финансовата оскъдица и липсата на държавна подкрепа. Откритията касаят едни от най-ранните гробни съоръжения с човешки индивиди от първата земеделска цивилизация, която се формира на Балканския полуостров. При Оходен е любопитно, че анализите показват, че възрастните индивиди принадлежат към две антропологически групи. Едната е тази на медитарианците, което потвърждава частично теорията за средиземноморския миграционен процес от Мала Азия към Балканите. Но пък другите открития показват наличие на протоевропеиден антропологичен тип.

Тоест имаме автохтонно население?

Много добре разбирате какво имам предвид. Това означава, че има местно - автохтонно развитие. Този праисторически обект дава представа за формирането на тази култура, на тази цивилизация от много интересно преплитане на двете общности, което се  е случило, поне в този регион тук, по съвсем мирен път. Нямаме никакви следи от насилие, което пък само по себе си показва, че местната общност е била на достатъчно високо ниво в своето културно и технологично развитие, така че при съприкосновение с пришълците да имат синхрон. Това е нашата интерпретация, защото обикновено когато имаме среща на две цивилизации и на две културни общности на различно стъпало в развитието си, както е с латиноамериканските индианци, знаете какво се случва с тях, тогава имаме конфликт.

Та това не означава ли, тъй като днес ние си представяме света с разделителни линии, че населението през периода на ранния неолит, всъщност е било еднородно и на принципа на родовите връзки, които са най-силни, е изграждало общността си като е осъществявало миграционни контакти без никакъв проблем?

Да, мисля, че е време да влезем в начина на мислене на тогавашните хора и да – става дума за една крупна общност, която е имала много по-сериозни връзки и контакти отколкото досега се е считало. Така че ние делейки ги на отделни култури, на групи или на още по-малки общности, според особеностите на тяхната материална специфика, ние пропускаме, че става дума за една единна цивилизация. Откритията около Оходен точно това показват. Примерно, през последните години намерихме остриета от обсидиан, което е вулканично стъкло, използвано много прагматично заради свойствата му на цепимост - за  изработване на режещи инструменти. Тук, на територията на днешна България, находища на обсидиан няма. При нас масово се откриват кремъчни остриета. Във Врачанския регион има кремък, който не е с най-високо качество, но пък имаме цяла индустрия – масово използване на такива остриета. Тази година намерихме още три остриета от обсидиан, който явно е доставен отнякъде и последните ни анализи сочат, това е съвсем гореща новина, че суровинният произход на материала е от Западните Карпати. До момента се смяташе, че е донесен от средиземноморците от района на Мала Азия, който е богато находище. Наличието на такава доставка показва, че река Дунав въобще не е била разделителна линия, а точно обратното – тя е била комуникационна артерия. Ето за това говоря.

Това е страхотно, защото и други изследвания като вашето, доказват точно тази генеалогия на цивилизацията на Балканите. Всъщност излиза, че ядрото като че ли е било тук. Това показват изследванията в Магурата, антропологични и писмени извори, а говорим за дълбока древност, като става ясно, че това е грамотно население и то съзнателно е разселило континента. То даже може да остойности визуалното изражение на своята вяра. Може ли да пренапишем европейската история? Можем ли да говорим за целенасочен цивилизационен процес?

Напълно. Напълно съм съгласен с това мнение. Това заключение е направено преди десетилетия, че става дума за цивилизация, формирала се на Балканския полуостров, която в по-късни периоди се е разпространила на континента.

Ние непрекъснато сегментираме историята. Като я разделяме на епохи не пропускаме ли единството на традициите? Предназначенето на керамиката в Оходен има ли религиозно съдържание и значение?

В Оходен това е особеното и тук се доближаваме до други археологически обекти и то най-вече в днешна Източна Сърбия, че ранният пласт, представен на обекта, има много характерни белези от времето, когато формуването на керамичните съдове се е правело с т.нар „лентеста техника”. Това всъщност е най-ранната керамика на континента. По-късно се измисля грънчарското колело – ръчно или крачно. При този начин на оформяне на съдовете, дори ние забелязваме, включително в гробните дарове, едни много интересни елементи, които са свързани с конкретни обреди и вярвания. Става дума за асиметрични съдове, оформени ръчно, което ние от години се опитваме да реконструираме като технологичен процес чрез експериментални демонстрации, като участват предимно средношколци, както и студенти. Така че добитото по емпиричен път познание, ние вече 8 години го затвърждаваме. Имаме много интересни заключения.

Кажете ги...

Загадките са две. Самият процес на формуване касае познание относно свойствата на глината, от кой район да се извлече, какви съставки да има в нея, какви елементи да се добавят, за да стане по-пластична и по-удобна. Реално ние извървяхме целия този път, който те вероятно са вървели десетилетия. Най-впечатляващото е изпичането на съдовете. Изпичането изисква конкретна температурна среда, тези ранни земеделци не са били изобретили още съоръжението пещ. Именно пещта осигурява този вид капсулация, за да се добие конкретната температура и съответно водонепропускливост. Знаем, че керамиката е първата изкуствена материя, добита от човек, чрез трансформация по химичен път, за да се осигури този горивен процес.

Може би в ями са го правили?

Ние направихме експерименти с различни съоръжения от открито огнище през т.нар. коптори – това е работно има на едни измазани с глина клади, до ями, включително вкопани. Имаме измервания със специални термодвойки. Най-ранните съдове са изпичани при сравнително ниска температура, поради което имат една пориозна структура. Не винаги имаме успех, най-трудното да се направи и е загадка за нас – добиването на безкислородната среда. Това означава, че първата керамика в сърцевината си има черно оцветяване. То се дължи на липсата на кислород в самия горивен процес. Те са успявали да го направят без специална пещ. 1000 г. по-късно известната култура Винча, е изключително такава – с черно оцветяване. Тогава вече имаме пещ и то тоя тип – двукамерна, която е затваряла отвсякъде съда. И без да има кислородна среда се получава този тип оцветяване, но ранните земеделци са го правили по друг начин. Ние успяхме да стигнем до сърцето на техните познания. Това са ямни съоръжения с горивен процес, който в един момент е бил затворен.

А възможно ли е да са знаели за елемнтния състав на глината, да са имали разбиране за четирите елемента или за ДНК веригата, която виждаме изобразена в култовите съдове от Орсоя?

Долу можете да видите един такъв съд от по-ранната култура.

IMG_3617

Как ще го обясните?

Всякаква форма на смела интерпретация, без да има категорични доказателства, звучи безотговорно, защото проблемът идва според мен, а това го виждаме и в опитите да разчетем тази най-ранна протописменост с гравирани или врязани знаци основно върху керамични носители, че ние едва се докосваме до това много сериозно познание. А ние във Врачанския регион изобилстваме с такива находки. Това го изтъкваме защото става дума за предаване на информация близо 2000 г. по-ранно от тези на шумерите. Но проблемът е в начина на мислене, това съм го и написал – в нашия начин на мислене. Той е коренно различен от техния. Ако успеем донякъде да се докоснем до техния начин на мислене, тогава възелът ще започне да се разплита.

Вече физиката се признава общата теория на материята и става ясно, че светът на древните е бил единен като общо познание за природата и отразяване на обективни процеси. Те може би са го виждали в по-висше измерение. Може ли да направим такъв извод?

Би могло.

Вие правите ежегоден фестивал за древни култури. Каква е целта му?

Той се казва „Слънцето на Тодорка”. Защо сме го кръстили така – това е името на един от скелетите, на които ние им даваме имена. Това е женският индивид. Мъжкият се нарича Христо. Фестивалът не е ограничен само в праисторията или в средновековието. Форматът е на открито при праисторическото селище Оходен, където паралелно с действащите археологически проучвания, се случват няколко събитийни модула. Единият е „Археологическо училище”, към който има невероятен интерес сред средношколците. Идеята е с конкретната археологическа методика, те да придобият първи практически умения и изборът е на конкурсно ниво. Те решават теренни проблеми чрез разкопаване и трябва да интерпретират находките и получават награда. Това се случва в разгара на лятото. Друг модул е „Музикално-сценични възстановки” на най-различни аспекти от духовния живот на древните цивилизации като реконструкция на реален модел на живот. Имаме и модул „Експериментална археология”. Демонстрират се древни технологии като производство на керамика или украшения от кост, палитрата тук е голяма. Последният модул е „Научен семинар на открито”. Това е мини конференция с презентации на открито. Фестивалът е без аналог. Случва се всяка година в последната деседневка на юли.

На Горещниците, на апогея на Сириус, така ли?

Да.

IMG_3847

 Участниците в конференцията за съкровището от Рогозен през ноември 2016 г.

Забележка: Интервюто беше за първи път публикуван в Портал 12 под заглавие "Находките от Оходен доказват наличието на единна цивилизация на Балканите" https://portal12.bg/publikacii/nahodkite-ot-ohoden-dokazvat-nalichieto-na-edinna-civilizaciya-na-balkanite?fbclid=IwAR1VzG6eULIQvHtdL3RkUSQ-3Br5o6Z7-wzpCWDsbvVQH0sQcqwayIo87aE

 

 

 

 

Facebook страница